Mokymai organizacijoms

Paslaugos

Kiekvienų mokymų, pranešimų ar kitų formatų išpildymo pradžia prasideda nuo susipažinimo ir aiškių poreikių išgryninimo. Taip, giliai suvokdama jums rūpimus klausimus, galiu turinį adaptuoti konkrečiai jūsų organizacijai. Tad kviečiu susipažinti, kalbėtis ir leisti man padėti spręsti jūsų organizacijai svarbius klausimus.

Grįžtamasis ryšys komandoje

Grįžtamasis ryšys organizacijoje yra vienas iš pagrindinių įrankių, padedančių žmonėms augti ir tobulėti, tačiau tai taip pat ir būdas profesionaliai komunikuoti apie vienokio ar kitokio elgesio daromą įtaką asmens savijautai/ būsenai, kurti pasitikėjimu ir atvirumu grįstus santykius komandoje ir organizacijoje, stiprinti tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą. Apie grįžtamojo ryšio davimą, jo prašymą ir priėmimą daugiau ar mažiau esame girdėję daugelis, tačiau atėjus akimirkai jį suteikti ar priimti, nedaugeliui pavyksta tai padaryti natūraliai.

Mokymų metodika:

Tai patirtiniai mokymai (angl. learning by doing), kurių metu apie 70 proc. laiko praleidžiame atliekant įvairius pratimus praktiškai, modeliuojant grįžtamojo ryšio davimo ir priėmimo situacijas, diskutuojant kintančiose grupėse, saugioje aplinkoje jį suteikiant ir priimant, bei, svarbiausia, įsigilinus į jo priėmimą ir teikimą – ieškant tinkamiausių būdų jį adaptuoti unikaliu stiliumi savo komandoje.

Po mokymų jūs gebėsite:

 • Giliau pažinti save ir sąmoningai priimi sprendimus sulaukę grįžtamojo ryšio.
 • Efektyviai dalintis grįžtamuoju ryšiu.
 • Atpažinti poreikį ir prašyti grįžtamojo ryšio.
 • Integruoti technikas ne tik darbe, bet ir savo asmeniniame gyvenime.
 • Mėgautis ir augti su grįžtamojo ryšio kuriama verte.

Kam skirti šie mokymai:

 • komandoms, norinčioms kurti atvirumu grįstus santykius;
 • vadovams, kuriems rūpi jų santykis su komandos nariais;
 • naujai vadovais tapusiems asmenims;
 • visiems, kurie nori išmokti efektyviai suteikti ir atvira širdimi priimti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, kuris padės tiek namuose, tiek darbe.

Darbuotojų paieška ir atranka

Ko gero, sutiksite, jog žmonės yra vertingiausias ir brangiausias bet kurios organizacijos turtas, todėl labai svarbu užtikrinti, kad prie organizacijos jungtųsi talentingi ir motyvuoti darbuotojai. Darbuotojų paieška ir atranka tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti greitas ir lengvai įgyvendinimas procesas, tačiau už jo slypi gausybė technikų, praktikų ir, svarbiausia, profesionaliai apmokytų srities specialistų.

Mokymų metodika:

 Tai patirtiniai mokymai (angl. learning by doing), kurių metu apie daug laiko praleidžiame atliekant įvairius pratimus praktiškai, modeliuojant įvairias darbo pokalbio situacijas, diskutuojant grupėse ar savarankiškai analizuojant situacijas. Darbines sesijas baigiame susitarimais dėl namų darbų užduočių ir atsisveikiname iki įgūdžių įtvirtinimo (angl. follow-up) sesijos. Taip įsipareigojame mokytis ne tik tam paskirtą dieną, bet ir ugdome vertingą įprotį skirti laiko tobulėjimui kiekvieną dieną.

Po mokymų jūs gebėsite:

 • Giliau pažinti savo kaip specialisto stiprybes.
 • Efektyviai valdyti paieškos ir atrankos srautus bei aiškiai komunikuoti apie juos vadovams.
 • Identifikuoti reikalavimus, kurie turi būti keliami konkrečiai laisvai darbo vietai.
 • Pasirinkti teisingus paieškos kanalus.
 • Efektyviai pasiruošti darbuotojų paieškai ir atrankai.
 • Drąsiai dalintis su kandidatais apie jūsų kuriamą EVP (angl. Employee Value Proposition);
 • Užduoti tikslingus klausimus, kurie leis rinkti informaciją ir analizuoti kandidatų elgseną.
 • Įsivardinti tinkamus argumentus vertinant kandidatus.
 • Suteikti vertę kuriantį grįžtamąjį ryšį kandidatams.

Kam skirti šie mokymai:

 • žmogiškųjų išteklių komandoms, atliekančioms darbuotojų paiešką ir atranką;
 • vadovams, dalyvaujantiems atrankos procese;
 • naujai vadovais tapusiems asmenims.

Karjeros pokalbiai organizacijoje

Tai gilus ir prasmingas dialogas apie darbuotojo karjerą ir ateitį organizacijoje, apimantis veiksmų planus kartu su išmatuojamais tikslais. Kitaip – tai pokalbis, vedantis į atsakymus kaip išlaikyti, sukurti galimybę augti ir motyvuoti savo organizacijos darbuotojus. O darbuotojui, dažnai, šie pokalbiai yra apie galimybę suprasti:

 • Kas jam(jai) yra įdomus ir prasmingas darbas.
 • Kaip jis (ji) gali augti ir tobulėti.
 • Kokie karjeros keliai galimi organizacijoje.
 • Kaip toliau planuoti savo karjerą.

Mokymų metodika:

Šių mokymų metu daug dėmesio skiriame praktikai, kuri veda per karjeros pokalbių struktūrą, supažindina su karjeros pokalbių vedimo modeliu ir kiekvienam modelio etapui siūlo įrankius, kuriuos mokomės įvaldyti mokymų metu, sprendžiant savo karjeros klausimus.

Po mokymų jūs gebėsite:

 • Pasiruošti ir vesti sėkmingus karjeros pokalbius.
 • Užmegzti ir kurti atvirą santykį su darbuotoju.
 • Valdyti karjeros pokalbį, remiantis karjeros pokalbių modeliu ar jo integruojamomis dalimis.
 • Integruoti įrankius, padėsiančius spręsti darbuotojų karjeros iššūkius.
 • Panaudoti aktyvaus klausymosi ir klausimo metodus.
 • „Atrakinti“ ir įgalinti savo darbuotoją prisiimti atsakomybę bei siekti savo karjeros tikslų.

Kam skirti šie mokymai:

 • organizacijų vidiniams karjeros konsultantams;
 • vadovams, norintiems išlaikyti, sukurti galimybę augti ir motyvuoti savo organizacijos darbuotojus.

Parašykite man