Mokymai organizacijoms

Paslaugos

Grįžtamasis ryšys

Grįžtamasis ryšys organizacijoje yra vienas iš pagrindinių įrankių, padedančių žmonėms augti ir tobulėti, tačiau tai taip pat ir būdas profesionaliai komunikuoti apie vienokio ar kitokio elgesio daromą įtaką asmens savijautai/ būsenai, kurti pasitikėjimu ir atvirumu grįstus santykius komandoje ir organizacijoje, stiprinti tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą. Apie grįžtamojo ryšio davimą, jo prašymą ir priėmimą daugiau ar mažiau esame girdėję daugelis, tačiau atėjus akimirkai jį suteikti ar priimti, nedaugeliui pavyksta tai padaryti natūraliai.

Kiekvienų mokymų užsakymo pradžia prasideda nuo susipažinimo ir gilaus poreikio suvokimo, nes organizacijos turi skirtingas grįžtamojo ryšio kultūras. Žinodama jūsų unikalų poreikį, galiu turinį adaptuoti jūsų organizacijai ir jūsų svarbiausiems klausimams spręsti. Tad kviečiu susipažinti, kalbėtis ir leisti man padėti spręsti jūsų organizacijai aktualius klausimus ir situacijas. 

Mokymų metodika:

Tai patirtiniai mokymai (angl. learning by doing), kurių metu apie 70 proc. laiko praleidžiame atliekant įvairius pratimus praktiškai, modeliuojant grįžtamojo ryšio davimo ir priėmimo situacijas, diskutuojant kintančiose grupėse, saugioje aplinkoje jį suteikiant ir priimant, bei, svarbiausia, įsigilinus į jo priėmimą ir teikimą – ieškant tinkamiausių būdų jį adaptuoti unikaliu stiliumi savo komandoje.

Po mokymų jūs gebėsite:

 • Giliau pažinti save ir sąmoningai priimi sprendimus sulaukę grįžtamojo ryšio. 
 • Efektyviai dalintis grįžtamuoju ryšiu.
 • Atpažinti poreikį ir prašyti grįžtamojo ryšio. 
 • Integruoti technikas ne tik darbe, bet ir savo asmeniniame gyvenime. 
 • Mėgautis ir augti su grįžtamojo ryšio kuriama verte.

Kam skirti šie mokymai:

 • komandoms, norinčioms kurti atvirumu grįstus santykius;
 • vadovams, kuriems rūpi jų santykis su komandos nariais;
 • naujai vadovais tapusiems asmenims;
 • visiems, kurie nori išmokti efektyviai suteikti ir atvira širdimi priimti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, kuris padės tiek namuose, tiek darbe.

 Mokymų kaina priklauso nuo dalyvių bei valandų skaičiaus ir norimų potemių išpildymo – susisiekite su manimi ir aptarsime visas jums rūpimas detales.

Darbuotojų paieška ir atranka

Ko gero, sutiksite, jog žmonės yra vertingiausias ir brangiausias bet kurios organizacijos turtas, todėl labai svarbu užtikrinti, kad prie organizacijos jungtųsi talentingi ir motyvuoti darbuotojai. Darbuotojų paieška ir atranka tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti greitas ir lengvai įgyvendinimas procesas, tačiau už jo slypi gausybė technikų, praktikų ir, svarbiausia, profesionaliai apmokytų srities specialistų.

Kiekvienų mokymų užsakymo pradžia prasideda nuo susipažinimo ir aiškių poreikių išgryninimo. Taip, giliai suvokdama jums rūpimus klausimus, galiu mokymų turinį adaptuoti konkrečiai jūsų organizacijai. Tad kviečiu susipažinti, kalbėtis ir leisti man padėti spręsti jūsų organizacijai svarbiausius klausimus, susijusius su darbuotojų atranka ir paieška.

Mokymų metodika:

 Tai patirtiniai mokymai (angl. learning by doing), kurių metu apie daug laiko praleidžiame atliekant įvairius pratimus praktiškai, modeliuojant įvairias darbo pokalbio situacijas, diskutuojant grupėse ar savarankiškai analizuojant situacijas. Darbines sesijas baigiame susitarimais dėl namų darbų užduočių ir atsisveikiname iki įgūdžių įtvirtinimo (angl. follow-up) sesijos. Taip įsipareigojame mokytis ne tik tam paskirtą dieną, bet ir ugdome vertingą įprotį skirti laiko tobulėjimui kiekvieną dieną.

Po mokymų jūs gebėsite:

 • Giliau pažinti savo kaip specialisto stiprybes.
 • Efektyviai valdyti paieškos ir atrankos srautus bei aiškiai komunikuoti apie juos vadovams.
 • Identifikuoti reikalavimus, kurie turi būti keliami konkrečiai laisvai darbo vietai.
 • Pasirinkti teisingus paieškos kanalus.
 • Efektyviai pasiruošti darbuotojų paieškai ir atrankai.
 • Drąsiai dalintis su kandidatais apie jūsų kuriamą EVP (angl. Employee Value Proposition);
 • Užduoti tikslingus klausimus, kurie leis rinkti informaciją ir analizuoti kandidatų elgseną.
 • Įsivardinti tinkamus argumentus vertinant kandidatus.
 • Suteikti vertę kuriantį grįžtamąjį ryšį kandidatams.

Kam skirti šie mokymai:

 • žmogiškųjų išteklių komandoms, atliekančioms darbuotojų paiešką ir atranką;
 • vadovams, dalyvaujantiems atrankos procese;
 • naujai vadovais tapusiems asmenims.

Mokymų kaina priklauso nuo dalyvių, valandų skaičiaus ir norimų potemių išpildymo – susisiekite su manimi ir aptarsime visas jums rūpimas detales.

Parašykite man